Думи от тип 32 (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Думите със звателна форма са отделени в подтип.