Вход чрез OpenID

Речник на българския език

Оттук може да влезете в речника като регистриран потребител. Единственото, което е нужно, е да разполагате с OpenID.

или

или

Какво е OpenID?

OpenID е нов стандарт, който ви позволява да влизате в различни сайтове, без да се налага да се регистрирате във всеки от тях поотделно. Нужно е само да въведете един-единствен адрес — вашето OpenID — и да натиснете върху .

Съществуват сайтове, чиято основна цел е да предоставят OpenID на своите потребители. Такива са например claimid.com и myopenid.com. Някои от по-големите сайтове в Мрежата също дават възможност на потребителите си да ги ползват като OpenID. Ето няколко примера:

  • username.wordpress.com
  • blogname.blogspot.com
  • www.flickr.com/username

Как работи тази магия?

Ето как точно сработва влизането чрез OpenID. Да кажем, че Иванчо използва сайта myopenid.com.

  1. Иванчо въвежда своето OpenID ivancho.myopenid.com в сайта rechnik.chitanka.info и щраква върху бутона .
  2. След това Иванчо бива препратен към myopenid.com, където от него се иска да въведе своята парола за влизане в myopenid.com. Това е единствената парола, която той трябва да помни.
  3. Иванчо все още се намира на myopenid.com и там го питат дали наистина иска да влезе в rechnik.chitanka.info. Той казва „Да, искам“, щраква върху един бутон, за да потвърди, и след секунда отново се озовава на rechnik.chitanka.info.

В повечето случаи стъпки 2 и 3 отпадат.