Думи от тип 14 (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Има подтип със звателна форма.