Думи от тип 66 (съществително име, среден род)

Речник на българския език