Думи от тип 177ii (непреходен глагол от несвършен вид)

Речник на българския език

Непреходни глаголи от несвършен вид.