Думи от тип 18 (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Всички думи имат звателна форма.