Думи от тип 72 (съществително име, среден род)

Речник на българския език

По книгата този тип трябва да завършва на -ние. Но има и други думи, които завършват на -ие и отговарят на този тип. Формите на думата „цвете“ се образуват по същия начин, само условието е друго. Затова е добавено в условието.