Думи от тип 301 (съществително име, среден род)

Речник на българския език

Сингулария тантум. Въведен от dd.