Думи от тип 40 (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Има един член за пълно и непълно членуване. Звателната форма е равна на основната. Това са главно имена, означаващи родство. Трябва да завършват на -о.