Думи от тип 8 (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Част от думите имат а останалите нямат звателна форма. Думите със звателна форма са отделени в подтип — въведен от Радостин Раднев. Бройната форма не е специфицирана в книгата — зададена е от Радостин Раднев. Освен окончание -ец някои думи имат окончание -ел.