Думи от тип 40a (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Думи, които нямат множествено число. Този подтип всъщност няма нищо общо с основния тип.