Думи от тип 43 (съществително име, женски род)

Речник на българския език

Има дефиниран подтип за някои определени случаи, за да опростим описването. Подтипът завършва с четири букви, а не с три както този.