Думи от тип 9b (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Класификация на dd. Подтип със звателна форма.