Думи от тип 42 (съществително име, женски род)

Речник на българския език

Сингулария тантум