Думи от тип 1a (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Одушевени лица. Имат звателна форма. Напоследък бройната форма се замества с тази за множествено число.