Думи от тип 174tt (преходен глагол от свършен вид)

Речник на българския език

Преходни глаголи от свършен вид.