Думи от тип 43a (съществително име, женски род)

Речник на българския език

Този подтип завършва с четири букви, а не с три както основния тип.