Думи от тип 7 (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Това е най-разпространената форма. Част от думите имат, а останалите нямат звателна форма. Думите със звателна форма са отделени в подтип. Не е специфициран в книгата (въведен от Радостин Раднев). Бройната форма не е специфицирана в книгата. Зададена е по идея на Радостин Раднев. Има два подтипа за различните звателни форми.