срещу

Речник на българския език

срещу̀ предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог.
1. За означаване на движение или разположение в противоположна посока. Кара право срещу мене. Срещу прозореца е шкафът.
2. За означаване на противопоставяне; в защита от; против. Сложи тая шапка срещу слънце. Срещу гниене се използва специално вещество.
3. В посока към, пряко към, право към. Не мога да виждам срещу светлината.
4. Разг. Върху, към. Нахвърли се срещу мене.
5. За означаване на точка от време, което непосредствено предхожда друга точка; пред, преди. В събота срещу неделя. Срещу празника.
6. При съпоставка с предходно състояние, от която се установява количествена разлика. Сега тук има повече от трийсет специалности срещу само три в началото.
7. Посредством, чрез, в замяна на. Дават заеми само срещу ипотека.

Грешни изписвания (3)

  • срешту
  • сришту
  • срищу