върху

Речник на българския език

върху̀ предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог.
1. За означаване на положение или движение отгоре на някаква повърхност; на. Върху масата. Ще седнеш върху детето. Хвърлих се върху него.
2. За означаване на обекта, срещу който се предприема действие или се изразява отношение; срещу. Хвърляха камъни върху тях.
3. За означаване на обекта, над който се разпростира действието; над. Работя върху нова книга. Спорим върху този проблем.

Грешни изписвания (1)

  • варху