как

Речник на българския език

как наречие (тип 188) редактиране

Значение

въпр. нареч.
1. По какъв начин. Как се пуска тоя касетофон?
2. В какво положение, в какво състояние. Как е майка ти?
3. На какво основание, по каква причина. Как можа да му повярваш! Реших да не тръгвам. — Как така няма да тръгваш, нали си купи билет!
4. За степен: във висока степен. Как се радвам!
5. Като съюз. За въвеждане на подчинени допълнителни или определителни изречения, където е със значения 1, 2 и 3. Гледам го как се мъчи да си отвори сам. Не зная как да му кажа.
6. Като част. За изразяване на възражение, негодувание. Как, ти допускаш, че мога да лъжа! Как си позволявате!
Как да е.Неопр. нареч. По какъвто и да е начин (без значение какъв). Напиши го как да е, после аз ще го оправям!