не

Речник на българския език

не частица (тип 191) редактиране

Значение

част.
1. Изразява отрицание пред различни части на изречението: пълно при сказуемото и частично при другите части. Не зная. Ела не днес, а утре. Не мога да не призная (Признавам).
2. Придава слабоутвърдителен смисъл. Не че не мога, но не искам. (Мога, но не искам).
3. Изразява утвърждение, ако следващата дума започва с не- или без-. Не е непознат (Познат е).
4. Самостоятелно изразява отрицателен отговор. — Познаваш ли го? — Не.
5. При прилагателни и наречия в сравнителна степен за изразяване на равенство или краен предел. Ще бъда тук не по-рано от утре.
6. Изразява усилване, потвърждаване. Не изяде ли ги? (Нали ги изяде?)
Не и не. — В никакъв случай.
Едва ли не. — Почти.
Не щеш ли. — Неочаквано, изнанадващо; ето че.