като

Речник на българския език

1. като̀ съюз (тип 189) редактиране

Значение

предлог.
1. За посочване на сходство или еднаквост между предмети, явления, признаци или свойства. И той е като баща си. Навън е горещина като огън. Бял като сняг. Работя като роб. Пее като славей. Яде като слон.
2. При свеждане на качества на лица и предмети към по-частна категория (за функция, професия, длъжност и др.). Като учител е добър, но като баща не е. Като апартамент е хубав, но не е подходящ за тях. Работи като журналист. Известен е като поет.
3. При посочване или изброяване на образци, примери. Трябва да се ядат плодове като ябълки, круши, сливи. Обичам леки напитки като бирата.съюз.
1. За въвеждане на подчинено изречение за начин. Върви, като куца.
2. За въвеждане на подчинено изречение за време. Като си идвах, заваля дъжд. Като се върна, ще се обадя по телефона.
3. За въвеждане на подчинено изречение за условие или причина. Като работиш добре, ще те оценят. Като не искаш, няма да дойдеш. Като нямаш пари, няма да пътуваш.
Като да/като че/като че ли. — Въвеждат подчинени изречения за сравнение, означаващи предположение, несигурност. Държи се така,като че ли му е слугиня. Върви, като че ще литне.
Тъй като. — Въвежда подчинено изречение за причина. Не мога да ти я дам, тъй като книгата ми трябва.
Щом като. — Въвежда подчинено изречение за време, за причина. Щом като се върна, ще излезем на разходка. Щом като ти не можеш да дойдеш, ще си намеря друга компания.

Грешни изписвания (1)

  • къто

2. като̀ предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог.
1. За посочване на сходство или еднаквост между предмети, явления, признаци или свойства. И той е като баща си. Навън е горещина като огън. Бял като сняг. Работя като роб. Пее като славей. Яде като слон.
2. При свеждане на качества на лица и предмети към по-частна категория (за функция, професия, длъжност и др.). Като учител е добър, но като баща не е. Като апартамент е хубав, но не е подходящ за тях. Работи като журналист. Известен е като поет.
3. При посочване или изброяване на образци, примери. Трябва да се ядат плодове като ябълки, круши, сливи. Обичам леки напитки като бирата.съюз.
1. За въвеждане на подчинено изречение за начин. Върви, като куца.
2. За въвеждане на подчинено изречение за време. Като си идвах, заваля дъжд. Като се върна, ще се обадя по телефона.
3. За въвеждане на подчинено изречение за условие или причина. Като работиш добре, ще те оценят. Като не искаш, няма да дойдеш. Като нямаш пари, няма да пътуваш.
Като да/като че/като че ли. — Въвеждат подчинени изречения за сравнение, означаващи предположение, несигурност. Държи се така,като че ли му е слугиня. Върви, като че ще литне.
Тъй като. — Въвежда подчинено изречение за причина. Не мога да ти я дам, тъй като книгата ми трябва.
Щом като. — Въвежда подчинено изречение за време, за причина. Щом като се върна, ще излезем на разходка. Щом като ти не можеш да дойдеш, ще си намеря друга компания.

Грешни изписвания (1)

  • къто