Думи от тип 81 (прилагателно име)

Речник на българския език