Думи от тип 71 (съществително име, среден род)

Речник на българския език