Думи от тип 54 (съществително име, среден род)

Речник на българския език