Думи от тип 39 (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Има един член за пълно и непълно членуване.