Думи от тип 38 (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Има един член за пълно и непълно членуване. Звателната форма е равна на основната.