що

Речник на българския език

що частица (тип 191) редактиране

Значение

въпр. мест.
1. Остар. В пряк въпрос — при запитване за същността на действия, състояния и явления; какво. Що ще правим сега?
2. Във възклицателни изречения — за израз на учудване, възхищение; колко. Що пари са минали през ръцете ми!
3. Като съюз. Остар. За въвеждане на допълнителни изречения; какво. Не знае що прави.
4. Като част. Остар. При въпрос — какво, моля.
Що за. — За изразяване на отношение към същността на предмет, състояние, явление, която буди недоумение или възмущение у говорещия. Що за поведение! Що за маниери!относ. мест. Остар. Който; каквото. Туй, що не свети.въпр. нареч. Разг.
1. При въпрос за причина — защо. Що не си гледаш работата, ами се занимаваш с мене?
2. Като съюз. Защо; че, понеже.
Що се отнася до. — Относно, във връзка с, по отношение на.

Синоними

Грешни изписвания (1)

  • што