в

Речник на българския език

в предлог (тип 192) редактиране

Значение

или във предлог.
1. За означаване на място, в чиито предели се намира и извършва нещо или към което е насочено действието. Тя работи в библиотеката. Тя отива в библиотеката.
2. За означаване на област, в която се намира или става нещо. В очите ѝ се появиха сълзи. Погледнах я в очите. Само в работата намираше покой.
3. За означаване на време. В петък заминавам.
4. За означаване на състояние. И той се превърна в скитник, който обикаляше улиците.
5. За означаване на начина, по който се извършва действието. Вървят в стройни редици.
6. За означаване вида или цвета на облеклото. Момиче в синя рокля и сандали на бос крак.
7. За означаване на количество, обем, размер. Роман в две части. Филм в пет серии.
8. За означаване обекта на действието. Вярвам в тебе.

Грешни изписвания (1)

  • ф