у

Речник на българския език

у предлог (тип 192) редактиране

Значение

междум.
1. За изразяване на учудване. У, защо си станала толкова рано? Уу, колко много пари!
2. За изразяване на недоволство. Уу, какво лошо време!
3. Винаги удължено. За изразяване на присмех, подигравка, предизвикателство. Ууу! Вижте какви дрехи си е облякъл!предлог.
1. За означаване на близост (при насочено движение или покой) до лица, изразени със същ. собствени, нарицателни, или заместени с местоимения. Отивам у Петър. Живея у тях. Той е у сестра си на гости.
2. За означаване на качество или принадлежност на лице. Този израз го срещнах и у Вазов (= в произведенията на Вазов).
3. За означаване на определено множество от живи същества, за които е характерен посоченият признак; сред. И у животните се среща тази човешка черта.