четиринадесет-петнадесетгодишен

Речник на българския език