Получаване на редакторски права

Речник на българския език

Определени потребители имат възможност да отстраняват грешки или пък да допълват речниковата информация. Ако желаете да получите редакторски права, е нужно първо да влезете в речника, а след това да пишете на администратора, най-добре през страницата за обратна връзка.

По-нататък тази процедура ще се опрости.