Думи от тип 79 (прилагателно име)

Речник на българския език

dd е въвел и 78a, 78b и 78c.