континентално-средиземноморски

Речник на българския език