Думи от тип 78 (прилагателно име)

Речник на българския език

Не се степенува. !!! dd е въвел и 78a, който е без форми за ж.р. и ср.р.