командно-наблюдателен

Речник на българския език

кома̀ндно-наблюда̀телен прилагателно име (тип 79) редактиране

Значение

Грешни изписвания (31)

 • командно-наблюдателин
 • командно-наблюдатилен
 • командно-наблюдатилин
 • командно-нъблюдателен
 • командно-нъблюдателин
 • командно-нъблюдатилен
 • командно-нъблюдатилин
 • командну-наблюдателен
 • командну-наблюдателин
 • командну-наблюдатилен
 • командну-наблюдатилин
 • командну-нъблюдателен
 • командну-нъблюдателин
 • командну-нъблюдатилен
 • командну-нъблюдатилин
 • кумандно-наблюдателен
 • кумандно-наблюдателин
 • кумандно-наблюдатилен
 • кумандно-наблюдатилин
 • кумандно-нъблюдателен
 • кумандно-нъблюдателин
 • кумандно-нъблюдатилен
 • кумандно-нъблюдатилин
 • кумандну-наблюдателен
 • кумандну-наблюдателин
 • кумандну-наблюдатилен
 • кумандну-наблюдатилин
 • кумандну-нъблюдателен
 • кумандну-нъблюдателин
 • кумандну-нъблюдатилен
 • кумандну-нъблюдатилин

Словоформи