библиотечно-информационен

Речник на българския език

библиотѐчно-информацио̀нен прилагателно име (тип 79) редактиране

Значение