Думи от тип 65 (съществително име, среден род)

Речник на българския език

Условието е думите да завършват на „-е“. Обаче то е намалено и този тип е обединен с тип 73. Двата типа имат еднакви правила за образуване на формите, има разлика само в условията.