Думи от тип 62 (съществително име, среден род)

Речник на българския език