Думи от тип 41 (съществително име, женски род)

Речник на българския език

Това е най разпространената форма. Единствената, която има звателна форма, която е включена в отделен подтип.