Думи от тип 186it (непреходен глагол от свършен вид)

Речник на българския език

Непреходни глаголи от свършен вид.