Думи от тип 15a (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

За одушевени лица.