вместо

Речник на българския език

вмѐсто предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог. За означаване на замяна на едно лице, предмет, обстоятелство с друго лице, предмет, обстоятелство. Нека да отида вместо тебе. Обуй си вместо тия другите обувки! Вместо към университета зави към центъра.
Вместо да.Съюз. Въвежда подчинено изречение за изключване на действието, изразено с глагола в това изречение, поради замяната му с друго действие, посочено в главното изречение. Вместо да ми пречиш тук, по-добре иди се поразходи!

Синоними

Грешни изписвания (1)

  • вместу