Думи от тип 82 (прилагателно име)

Речник на българския език