Думи от тип 205 (лично име)

Речник на българския език