от

Речник на българския език

от предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог. 1. За начална граница, изходна точка, която е начало на отдалечаване. Излезе от стаята.
2. За предмет, от който се отделя друг предмет. Взе от масата хляба.
3. За начална точка във времето. От понеделник тръгвам на работа.
4. За означаване на източник на информация. Научих приказката от мама.
5. За означаване на цяло, към което принадлежи част. Прочетох една от книгите, които ми даде.
6. За произход. Той е от Плевен.
7. За означаване на вещество, материал, от който е изработено нещо. Блуза от коприна.
8. За предмет, който предизвиква някакво усещане. Страхувам се от кучета.
9. За причина. Плача от радост.
10. За големина, размер. Тетрадка от четиридесет листа.
11. За предмет, с който се съпоставя друг предмет. Тя е по-висока от мене.
12. За означаване на логическия субект в страдателни конструкции. Къщата е построена от известен архитект.
13. За количество време, изминало след някакъв момент. Не съм го виждал от миналия вторник.
14. За означаване на причинителя, източника на нещо. Изстрел от пистолет. Писмо от леля.