необикновено

Речник на българския език

1. необикновѐно наречие (тип 188) редактиране

Значение

Грешни изписвания (31)

 • необекновено
 • необекновену
 • необекнувено
 • необекнувену
 • необикновену
 • необикнувено
 • необикнувену
 • неубекновено
 • неубекновену
 • неубекнувено
 • неубекнувену
 • неубикновено
 • неубикновену
 • неубикнувено
 • неубикнувену
 • ниобекновено
 • ниобекновену
 • ниобекнувено
 • ниобекнувену
 • ниобикновено
 • ниобикновену
 • ниобикнувено
 • ниобикнувену
 • ниубекновено
 • ниубекновену
 • ниубекнувено
 • ниубекнувену
 • ниубикновено
 • ниубикновену
 • ниубикнувено
 • ниубикнувену

2. необикновено — ср. р.

необикновено е производна форма на необикновен (ср. р.).