над

Речник на българския език

над предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог.
1. За показване на местонахождение, по-високо от нещо в някакво отношение. Над полето се носеше птича песен. Над къщата му започва гора.
2. За означаване на граница, предел, около които или по-горе от които съществува нещо; повече от. Събрал съм над десет интересни книги, но нямам време да ги прочета. Температурата е 2° над нулата.
3. За изразяване на превъзходство или предпочитане пред друго нещо. Мома над момите.
4. За означаване на обект, към който е насочено действието. Работя над нов проект.
5. За означаване на обект, който се намира в положение на ръководен, управляван, подчинен, покорен. Той властва над два народа.

Грешни изписвания (1)

  • нат