координати

Речник на българския език

1. координа̀ти некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мн., координа̀та, ж.
1. Спец. В математиката — величини, определящи положението на точка в пространството. Търся координати. Намирам координати.
2. Прен. Разг. Само мн. Сведения за местоположението, местопребиваването на някого. Остави ли координатите си? Давам координатите си.
прил. координа̀тен, координа̀тна, координа̀тно, мн. координа̀тни.
Географски координати. — Величини за определяне положението на точка върху земната повърхност.

Грешни изписвания (7)

  • коорденати
  • коурденати
  • коурдинати
  • куорденати
  • куординати
  • куурденати
  • куурдинати

2. координати — мн. ч.

координати е производна форма на координата (мн. ч.).